fbpx

Հաճախ տրվող հարցեր

 • Ինչպե՞ս սկսել ներդրումներ կատարել:

  Ներդրումներ սկսելու համար կարևոր է սահմանել հստակ ֆինանսական նպատակներ, հասկանալ ձեր ռիսկի հանդուրժողականությունը և ստեղծել լավ մտածված ներդրումային ծրագիր: Մտածեք աշխատել ֆինանսական խորհրդատուի հետ, ով կարող է օգնել հարմարեցնել ներդրումային ռազմավարությունը ձեր հատուկ կարիքներին և նպատակներին: Apricot Capital-ը կարող է լինել ձեր ներդրումային խորհրդատուն:

   

 • Ի՞նչ ներդրումային ծառայություններ է առաջարկում Apricot Capital-ը:

  Apricot Capital-ը տրամադրում է բրոքերային, ակտիվների կառավարման և խորհրդատվական ծառայություններ: Ծառայությունների մասին ավելին իմանալու համար այցելեք կայքի ծառայությունների բաժինը:

  Ծառայություններ

 • Ինչպե՞ս դառնալ հաճախորդ:

  Apricot-ի հաճախորդ դառնալու համար անհրաժեշտ է սեղմել կայքում առկա «Բացել հաշիվ» կոճակը, լրացնել պահանջվող անձնական տվյալները, որից հետո նշված  էլեկտրոնային հասցեին ուղարկվում է հաստատման հղումը՝ գրանցումը շարունակելու համար։ Հղումն ակտիվացնելուց հետո անհրաժեշտ է ներբեռնել մի քանի փաստաթղթեր, լրացնել տվյալները և անցնել հաջորդ փուլին՝ նույնականացմանը (liveness check), որի միջոցով հաստատվում է անձի ինքնությունը։ Նույնականացում անցնելուց հետո հաճախորդը հաստատում է իր որոշումը «Համաձայն եմ» կոճակի միջոցով, որից հետո ընկերությունը իրականացնում է «Ճանաչել հաճախորդին» ընթացակարգերը (KYC)։ Արդյունքում հաշիվը հաստատվում է և հաճախորդը իր էլեկտրոնային հասցեին ստանում է ստորագրված պայմանագիրն ու հավելվածի գործիքներից օգտվելու համար բոլոր թույլտվությունները։

   

 • Իմչպիսի՞ վճարներ են սահմանված ծառայությունների համար։

  Մեր ծառայությունների վճարներին ծանոթանալու համար կարող եք գնալ ներքին կանոնակարգեր բաժին և ծանոթանալ սակագների վերաբերյալ համապատասխան ֆայլերին։

  https://apricotcapital.am/regulations/internal-

   

 • Որո՞նք են ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը:

  Ներդրումները ներառում են բնորոշ ռիսկեր, ինչպիսիք են շուկայի անկայունությունը, տնտեսական անկումը, տոկոսադրույքի տատանումները և ընկերության հատուկ ռիսկերը: Նախկին կատարողականը չի վկայում ապագա արդյունքների մասին, և կարևոր է պատրաստ լինել ներդրված կապիտալի մի մասը կամ ամբողջը կորցնելու հնարավորությանը:

   

 • Ինչպե՞ս կարող եմ գնահատել իմ ռիսկի հանդուրժողականությունը:

  Ռիսկի հանդուրժողականության գնահատումը ներառում է գնահատել, թե որքան կարող եք դիմանալ շուկայական տատանումներին և ներդրումային հնարավոր կորուստներին էմոցիոնալ և ֆինանսական առումով: Ռիսկի գնահատման մի քանի հարցաթերթիկներ և գործիքներ հասանելի են առցանց, կամ կարող եք խորհրդակցել ֆինանսական խորհրդատուի հետ՝ ձեր ռիսկի պրոֆիլը որոշելու համար:

 • Ի՞նչ փաստաթուղթեր են անհրաժեշտ ֆիզիկական անձ հաճախորդի միջոցների ծագման աղբյուրը հաստատելու համար

  Ֆիզիկական անձ հաճախորդների միջոցների և հարստության ծագման աղբյուրը հաստատելու նպատակով անհրաժեշտ
  հիմնավորող փաստաթղթերն են՝

  Միջոցների ծագման աղբյուրի նկարագրությունՊահանջվող փաստաթղթային հիմնավորում
  1. Աշխատանքային
  գործունեությունից ստացված
  եկամուտ
  1. Եկամտահարկի հայտարարագրի ձև (Էլեկտրոնային փաստաթղթի տրամադրման կամ ստացման հաստատման մասին հարկային մարմնի նշումով):

  Կամ հետևյալներից երկուսը՝
  2. Վճարումների քաղվածք Գործատուից, ներառյալ պարգևավճարները, որտեղ հստակ ներկայացված են աշխատողի անունը, ստացված գումարը և ստացման ամսաթիվը (քաղվածքը պետք է տրված լինի ոչ ավելի քան 12 ամիս առաջ),

  3. Գործատուի կողմից Աշխատավարձը հաստատող տեղեկանք, որը պետք է ձևակերպվի գործատուի բլանկի վրա, որտեղ հստակ նշվում է աշխատելու ժամանակահատվածը, եկամտի չափը,
  ընկերության իրավաբանական հասցեն և գրանցման համարը: Այս տեղեկանքը կիրառելի է միայն այն դեպքում, եթե դուք ընկերության բաժնետեր չեք հանդիսանում,

  4. Հաշվի քաղվածք, որը հստակ ցույց է տալիս աշխատանքային գործունեությունից ստացված եկամուտները։

  2. Ներդրումային գործունեություն/ԱռևտուրՎերահսկվող ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հստակ ցույց է տալիս ներդրումային/առևտրային
  գործունեությունից իրացված շահույթը:
  3. Անշարժ գույքի վաճառք1. Առուվաճառքի պայմանագիր,

  2. Տեղեկանք Կադաստրի կոմիտեից, որը հաստատում է անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքն ու այդ գույքի փոխանցումը (առուվաճառքի պայմանագիրը նոտարի կողմից վավերացված չլինելու դեպքում),

  3. Դրամական միջոցների ստացումը հաստատող հաշվի քաղվածք։

  4. Ընկերության վաճառք1. Ընկերության նկատմամբ սեփականության իրավունքը և սեփականության իրավունքի փոխանցումը հաստատող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ,

  2. Առուվաճառքի պայմանագիր,

  3. Դրամական միջոցների ստացումը հաստատող հաշվի քաղվածք,

  4. Ընկերության արժեքը հաստատող փաստաթղթեր, եթե դա հնարավոր չէ հաստատել բաց աղբյուրներից (օրինակ ՝ ֆինանսական հաշվետվություններից)։

  5. Ժառանգություն1. Ժառանգության իրավունքի վկայական՝ վավերացված նոտարի կողմից,

  2. Դրամական միջոցների ստացումը հաստատող հաշվի քաղվածք։

  6. Նվեր կամ նվիրատվություն

  (Կիրառելի է միայն այն
  դեպքում, եթե կողմերը
  կապված են ընտանեկան
  կապերով, այսինքն ՝
  ընտանիքի անդամներ և
  (կամ) մերձավոր
  հարազատներ են):

  1. Նվիրատվությունն իրականացնող կողմի միջոցների ծագման աղբյուրի փաստաթղթային ապացույց (ինչպես մանրամասն նկարագրված է այս աղյուսակում),

  2. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հաստատում է միջոցների ստացումը,

  3. Նվիրատվության պայմանագիր,

  4. Նվիրատվության պայմանագրի կողմերի կապը հաստատող փաստաթղթեր։

   

  7. Կենսաթոշակային եկամուտՀետևյալներից մեկը․
  1. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հստակ ցույց է տալիս կենսաթոշակային եկամուտը,2. Կենսաթոշակային սխեմայի/հիմնական բաղադրիչների ընդհանուր ներդրումների ստացման փաստաթղթային ապացույց։
  8. Շահաբաժինների վճարում1. Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվություններ կամ խորհրդի որոշում, որը հաստատում է շահաբաժինների վճարման
  մանրամասները,2. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հաստատում է միջոցների ստացումը,3. Ընկերության սեփականությունը հաստատող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ կամ հանրային տեղեկատվություն դրա վերաբերյալ։
  9. Կենսաթոշակային ֆոնդերին վճարներՏեղեկանք կենսաթոշակային ֆոնդից, որը հաստատում է կենսաթոշակային ֆոնդին համախառն աշխատավարձից պարտադիր մասհանումները (ընդունելի է միայն այն դեպքերում, երբ օրենքում հստակ նշված է պարտադիր կենսաթոշակային վճարների մասնաբաժինը կամ տոկոսը):
  10. Ամուսնալուծության
  արդյունքում գոյացած միջոցներ և (կամ) հարստություն
  1. Փաստաթղթային ապացույց, որը հաստատում է ամուսնալուծության արդյունքում ստացված եկամուտները (պետք է տրվի իրավասու մարմինների կողմից, օրինակ ՝ դատարանի, նոտարի կողմից),

  2. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հաստատում է միջոցների ստացումը։

  11. Վիճակախաղերից կամ
  շահումով խաղերից շահում
  1. Վիճակախաղերի կամ շահումով խաղերի ընկերության կողմից տրված փաստաթղթային ապացույց, որը հաստատում է շահումը,

  2. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հաստատում է միջոցների ստացումը։

  12․ Վարկային պայմանագրի/
  Փոխառության պայմանագրի հիման վրա գոյացած եկամուտներ
  1. Փոխատուի միջոցների ծագման աղբյուրի փաստաթղթային ապացույց (ինչպես մանրամասն նկարագրված է այս աղյուսակում և իրավաբանական անձանց միջոցների և հարստության ծագման աղբյուրը հաստատելու նպատակով անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթերի աղյուսակում),
  *Ֆինանսական հաստատության (բանկ, վարկային կազմակերպություն) կողմից վարկավորման պարագայում առաջին կետը կիրառելի չէ։

  2. Վարկային պայմանագիր/ Փոխառության պայմանագիր,

  3. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հաստատում է միջոցների ստացումը ։

  Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ համապատասխանության ապահովման թիմն իրավասու է պահանջել լրացուցիչ
  տեղեկություններ և փաստաթղթային ապացույցներ: Սա նշանակում է, որ լրացուցիչ կարող են պահանջվել վերը նշված
  աղյուսակում չնշված փաստաթղթեր՝ միջոցների ծագման աղբյուրի վերաբերյալ պատշաճ տեղեկատվություն ստանալու
  համար:

 • Ի՞նչ փաստաթուղթեր են անհրաժեշտ իրավաբանական անձ հաճախորդի միջոցների ծագման աղբյուրը հաստատելու համար

  Իրավաբանական անձ հաճախորդների միջոցների և հարստության ծագման աղբյուրը հաստատելու նպատակով անհրաժեշտ
  հիմնավորող փաստաթղթերն են՝

  Միջոցների ծագման աղբյուրի
  նկարագրություն
  Պահանջվող փաստաթղթային հիմնավորում
  1. Բիզնես գործունեությունից
  ստացված եկամուտ
  Հետևյալներից մեկը.
  1. Աուդիտի ենթարկված վերջին ֆինանսական հաշվետվությունները,
  2. Եկամուտ առաջացնող գործունեության փաստաթղթային ապացույցների ամբողջական փաթեթ (պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, դրամական միջոցների փոխանցումները հաստատող հաշվի քաղվածքներ և այլն): Փաստաթղթերը պետք է հաստատեն ձեռնարկատիրական գործունեության ամբողջական ցիկլը և հաստատեն իրացված շահույթը:
  2. Ներդրումային գործունեություն/ԱռևտուրՎերահսկվող ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի
  քաղվածք, որը հստակ ցույց է տալիս ներդրումային/առևտրային գործունեությունից իրացված շահույթը:
  3. Անշարժ գույքի վաճառք1. Առուվաճառքի պայմանագիր

  2. Տեղեկանք Կադաստրի կոմիտեից, որը հաստատում է անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքն ու այդ գույքի փոխանցումը (առուվաճառքի պայմանագիրը նոտարի կողմից
  վավերացված չլինելու դեպքում)։
  3. Դրամական միջոցների ստացումը հաստատող հաշվի քաղվածք։

  4. Ընկերության վաճառք1. Ընկերության նկատմամբ սեփականության իրավունքը և
  սեփականության իրավունքի փոխանցումը հաստատող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ։
  2. Առուվաճառքի պայմանագիր։
  3. Դրամական միջոցների ստացումը հաստատող հաշվի քաղվածք։
  4. Ընկերության արժեքը հաստատող փաստաթղթեր, եթե դա հնարավոր չէ հաստատել բաց աղբյուրներից (օրինակ ՝
  ֆինանսական հաշվետվություններից)։
  5. Շահաբաժինների վճարում1. Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվություններ կամ խորհրդի որոշում, որը հաստատում է շահաբաժինների վճարման
  մանրամասները,
  2. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հաստատում է միջոցների ստացումը,
  3. Ընկերության սեփականությունը հաստատող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ կամ հանրային տեղեկատվություն դրա վերաբերյալ
  6. Վարկային պայմանագրի/
  Փոխառության պայմանագրի հիման վրա գոյացած եկամուտներ
  1. Փոխատուի միջոցների ծագման աղբյուրի փաստաթղթային ապացույց (ինչպես մանրամասն նկարագրված է այս
  աղյուսակում և ֆիզիկական անձանց միջոցների և հարստության ծագման աղբյուրը հաստատելու նպատակով անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթերի աղյուսակում),
  *Ֆինանսական հաստատության (բանկ, վարկային կազմակերպություն) կողմից վարկավորման պարագայում առաջին կետը կիրառելի չէ։
  2. Վարկային պայմանագիր/ Փոխառության պայմանագիր,
  3. Ֆինանսական հաստատության կողմից տրված հաշվի քաղվածք, որը հաստատում է միջոցների ստացումը ։

  Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ հետևյալը՝

  • Եթե ​​միջոցների և կամ հարստության գոյացման աղբյուրը իրական շահառուն է՝ միջոցները և կամ հարստությունը
   ձևավորվել է իրական շահառուի/շահառուների/բաժնետիրոջ/բաժնետերերի ներդրումների հաշվին, խնդրում ենք
   օգտվել ֆիզիկական անձ հաճախորդների միջոցների և հարստության ծագման աղբյուրը հաստատելու նպատակով
   անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթերի ցանկից։
  • Համապատասխանության ապահովման թիմն իրավասու է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթային
   ապացույցներ: Սա նշանակում է, որ լրացուցիչ կարող են պահանջվել վերը նշված աղյուսակում չնշված
   փաստաթղթեր՝ միջոցների ծագման աղբյուրի վերաբերյալ պատշաճ տեղեկատվություն ստանալու համար:

Վերջին թարմացումը՝ 12.02.2024 14:27